Schoonmaken en hygiëne

Samenstelling en Doelstelling
GASTVRIJ HEUVELLAND
11 november 2014
Werkgroep Schoonmaken en hygiëne
Samenstelling
Carl Schooneberg, Ecoproducts 4U
Mischa Frijns, Asco bedrijfshygiëne
Jack Janssen, Taverne Lambieck (testlokatie)
Doelstelling
De nieuwe manier en inzichten van schoonmaken zoveel mogelijk toepassen op een zo duurzaam en ecologisch mogelijke wijze.
Thema’s en werkwijze
Thema
Introductie op 11 novembver 2014 bij Taverne Lambieck.
Uitleg over het eiwit dat wordt toegepast en de werkwijze die vereist is voor een optimaal resultaat.

Werkwijze
Dmv workshops stap voor stap, per branche, kennis overbrengen en feedback ontvangen dat uiteindelijk moet leiden tot een optimaal resultaat per bedrijfssoort.

Aktie
Eerste audit bij Taverne Lambieck:
– Human contact points, 10 stuks en meting gedaan, waarvan 5 aandachtspunten.
– Vervolgens door deze meting bewustzijn creeëren om de correcte werkwijze vast te stellen.
– maken van een actieplan om optimale hygiëne te waarborgen.