Samenstelling en Doelstelling

Samenstelling:
Ivo Loop, auberge Le Barbeau
Ivo Vleugels, PD Media
Connie Knoop en Gaston Schefman, De Zwarte Ruiter
Erik Vliegen, Vianny’s
Elise Snackers, Landhuis Emmaüs
Els van de Weg, Dutchels Touristic translations

Primair doel: Samenwerking tussen GH-leden als basis voor omzet-winststijging.
Secundair doel : Promoten van GH.
Tertiair doel : werkgroep kan dienen als kennisgroep en vraagbaak voor andere leden GH

Primair doel: Samenwerken tussen leden van GH kan prima in de voor van arrangementen.
Volgens een bluawdruk kan elk lid dit zelf samenstellen. Deze blauwdruk zal in een later stadium beschikbaar komen. Om te inventariseren wie er interesse heeft in deze samenwerking, zullen de leden dit moeten aangeven. Dit kan prima via een profielpagina van elk lid op de site van GH. Deze pagina is ook een wens van andere werkgroepen, bleek bij deze middag.

Secundair doel: Promoten GH.
GH bij het grotere publiek bekend maken. Dit zal niet concreet tot een omzet-winsstijging leiden van de afzonderlijke leden. Het zal zeker wel kunnen bijdragen tot een imagoverbetering (mocht dit nog nodig zijn), zodra GH nog positiever bij het grotere publiek bekend staat.  Deze promotie kan zeker via de traditionele,lokale en regionale media. Tijdschriften (Navenant, Chapeau etc.), tv (Kijtland omroep, L1 etc), kranten en radio. Via sociale media is dit wellicht minder geschikt omdat er dan iemand actief en regelmatig zich moet bezig houden met de continue stroom aan informatie en reacties.

Tertiair doel: werkgroep kan dienen als kennisgroep en vraagbaak voor andere leden GH.
De uitwerking in de toekomst van deze werkgroep kan dienen als vraagbaak voor andere leden van GH. Tevens zal de website van GH kunnen dienen als download voor blauwdruk etc. Tevens kunnen hier de arrangementen van andere leden dienen als voorbeeld.