Opleidingen

Samenstelling en Doelstelling
Roy Kusters, Thoussaint Claessens, Jack Janssen, Anne van der Linden, Lars Dorren, Thijs Vossen en Hans Gijsbers

Doelstelling:
In kaart brengen van de aangesloten erkende leerbedrijven en deze lijst compleet te maken met gastvrijheuvellandleden.
Daardoor instroom bevorderen, kwaliteitsnormen te creëren, ten einde doel om leerbedrijf en opleiding zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.
Stand van zaken per 22-01-2013:
Klik hier voor een overzicht van alle leden welke inmiddels beschikken over een erkenning als leerbedrijf.
Klik hier voor een PowerPoint presentatie welke kort de stand van de werkgroep weer geeft met een oproep aan de leden om zich vooral aan te sluiten en mee te doen.

Thema’s en werkwijze
Enthoussiasmeren, samenwerken, workshops organiseren, snuffelstages ad hoc regelen, met elkaar bedrijven bezoeken.
Koppeling maken tussen kenniscentrum SVH, Gildeopleidingen, KHN, Kenwerk en Horecavakpunt en vooral de “werkvloeren” interactief laten opereren met elkaar.
Doel: meer begrip voor elkaar, meer mogelijkheden bekijken, proeven, voelen, beleven.

Aktie
Meer erkende leerbedrijven zoeken die hier een rol in willen spelen.
Vleeshandel Kusters en Taverne Lambieck zullen per 2013/2014 beschikbaar zijn voor Horecavakpunt/Kenwerk om workshops te organiseren. Groepen van maximaal 12 personen zullen ter plekke geïnformeerd worden over vetmesten, verantwoord houden, slachten en bereiden van ambachtelijk vlees. Verder is er aandacht voor winkelpresentatie en verkoop, worstmakerij en slachthuis en alle bijbehorende zaken.
Eetcafe het Chriske en Puur-Aroma geven in 2013/2014 workshops aan leerlingen: toepassen van kruiden in de keuken, aanleggen en onderhouden van kruidentuin enz. enz.