Duurzaamheid

Samenstelling en Doelstelling
Groep energie, telecom en subsidies.
Onze insteek is om zover mogelijk onze kennis rijkt u aanknopingspunten te bieden om bij voorkomende keuzes op het gebied van energie te verduurzamen, economisch uw positie te verbeteren door kosten te verlagen. Vaak zijn daar investeringen voor nodig en bereidwilligheid om zich even te verdiepem in de materie, teneinde de meest effectieve maatregelen in te zetten. Omdat voor velen soms onbekend terrein verkend moet worden proberen we zo veel mogelijk praktijkkennis en contactpersonen met kennis, webinformatie aan u te bieden. Maar natuurlijk is het belangrijk om eens ergens de ervaringen met systemen te peilen. Aanvullende informatie van leden , ook buiten de werkgroep is natuurlijk welkom.

De leden van de werkgroep zijn:

Han van Geest hanvangeest@gmail.com Duurzaam bouwen onder de grond
Paul Franssen 043-3064951 – 0646432582 info@paradijsvogels.nl Zonneenergie PV , greenkey
Rob Hermans 06-42974744 info@zwamburg.nl Duurzame bouwstoffen
Jack en Nicole Janssen 043-4511657 info@tavernelambieck.nl Zonneenergie PV Pelletkachels
Joep vd Linden 043-4511207 info@eyserhof.nl houtsnippergestookte installatie’s

Thema’s en werkwijze
Groep energie, telecom en subsidies.
Onze insteek is om zover mogelijk onze kennis rijkt u aanknopingspunten te bieden om bij voorkomende keuzes op het gebied van energie te verduurzamen, economisch uw positie te verbeteren door kosten te verlagen. Vaak zijn daar investeringen voor nodig en bereidwilligheid om zich even te verdiepen in de materie, teneinde de meest effectieve maatregelen in te zetten. Omdat voor velen soms onbekend terrein verkend moet worden proberen we zo veel mogelijk praktijkkennis en contactpersonen met kennis, webinformatie aan u te bieden. Maar natuurlijk is het belangrijk om eens ergens de ervaringen met systemen te peilen. Aanvullende informatie van leden , ook buiten de werkgroep is natuurlijk welkom.

De leden van de werkgroep zijn:

Han van Geest info@lesaromes.nl Duurzaam bouwen onder de grond
Paul Franssen 043-3064951, 06-46432582 info@paradijsvogels.nl Zonneenergie PV, greenkey
Jack en Nicole Janssen info@tavernelambieck.nl Zonneenergie PV

Resultaat Taverne Lambieck gemeten 15 december 2016

In 2012 6 zonnepanelen als proef geplaatst en in 2013 aangevuld naar 27 totaal geplaatst door Hesi zonnepanelen, Canadese fabrikant)                                                                                                   Gelegen op een zuiddak met lage helling, 10%. In eerste instantie een rendement van 92% en nu 88%! In 2012 tevens een ledlampen geïnstalleerd, alle gloeilampen met een hoge brandgemiddelde vervangen door ledverlichting (Switch my light)

Pelletkachels geplaatst in 2012 en 2013 door Heat en Home, Simpelveld                                                                                                                                                                                                     Pellets geleverd door Philippe Rutten, Belgié (afgeleverd aan huis en geplaatst daar waar ze gebruikt worden, zo dicht mogelijk bij de brandhaarden)

27 zonnepanelen, totaal 8400 euro -2000 euro subsidie is per saldo               6400 euro                                                                                                                                                                                                     Ledlampen Taverne, privéwoning totaal en buitenverlichting totaal                850 euro                                                                                                                                                                                                           Pelletkachels 3 stuks ( 1 x 13,5 kwu en 2 x 8.5 kwu) totale investering             7600 euro                                                                                                                                                                                                         Pellets per jaar voor 3 kachels 2 cuub totaal 490 euro                                                                                                                                                                                                                                                 Onderhoud  totaal panelen, kachels en verlichting 300 euro per jaar

Bij minimaal gebruik, zijn de spaarlampen gehandhaafd omdat de investering niet opweegt tegen het verbruikersverschil 3 pelletkachels, 2 zakelijk en 1 privé waardoor de cv als bijverwarming ging dienen, we verwarmen alleen de ruimtes die we gebruiken. De cv warmt op tot 17 graden bij extreme koude en de kachels nemen het daarna over en houden het warm. Pellets kosten 245 euro per cuub, naaldbomenhout met een co2 neutrale verbranding.

Op de totale investering van vaste onderdelen hebben we een bedrag voor energie bespaart van 2400 euro per jaar hetgeen betekend dat we binnen ruim 6 jaar onze investering terug hebben verdient hetgeen een hoog rendement betekend. Energielabel van D naar A gezet.

Dat betekend per saldo dat ons geïnvesteerd bedrag totaal een rente heeft opgeleverd van ongeveer 8%, dat levert voorlopig geen enkele bank!!

Zelf goedkope en slimme besparingsmogelijkheden bedenken.
Alvorens u zich in dure systemen stort moet u zich realiseren dan nietverbruiken de eerste stap is in een verduurzamings proces. Denk aan licht uit ( bewegingssensorschakelingen), graadje lager, eco stand ketel, radiator uit in niet gebruikte ruimtes, dichten van kieren en naden, isoleren van leidingen waar de warmte niet nuttig wordt gebruikt. Hier is de factor mens die oplet en bewust is de bespaarfactor. Bedenk ook dat ook in weggegooide producten energie zit en een slim routesysteem of kloppend bestellijstje kosten en energie kan besparen. Kopen van producten met een erkende kwaliteit en lange levensduur voorkomt twee maal aanschaffen, goedkoop is vaak duurkoop.
Hulp van anderen bij het inschatten van uw energiegebruik en besparingsmogelijkheden .
Laat een energie Quick scan maken ( kosten richtprijs 200,- – 300,-) met advies voor verbeteringen. U kunt dan wel vragen naar de terugverdientijd van de aan u voorgestelde maatregelen. www.greenchoice.nl/energielabel biedt een tool om voor een huis een indicatie te verkrijgen voor het energielabel van uw huis. ( in samenwerking met het onafhankelijke adviesorganisatie Milieu Centraal). Bespaarberekeningen met www.verbeteruwhuis.nl of www.bespaartest.nl voor subsidies www.energiesubsidiewijzer.nl. www.milieucentraal.nl veelzijdige site over isolatie, energie, leveranciers , co2 besparing, vervoer, voeding, groene stroom koop een winddeel .
Inhoudsopgave ( deels nog in opbouw)
Energie, duurzaamheid en energiesystemen
– Energieprijzen, energieleveranciers (ook internet, telefonie)
– Greenkey Duurzaamheidslabel voor recreatie en horeca.
– Zonneenergie PV ( elektrisch)
– Zonneenergie warmte, warmwater.
– Windenergie
– Bio-energie
– Warmteterugwinning
– Bio-energie ( pellets, houtsnippers ed)
– Verlichting
– Warmtepompen verwarmen, koelen en vriezen
– Aardwarmte
– Duurzaam bouwen
– Vervoer ( carpoolen, elektrisch, duale systemen). Elektrische auto.
– CO2 berekeningen Footprint.
– Subsidies en fiscaliteiten.
– Informatiebronnen.
– Actueel POL windenergie.

Alles over transparante zonnepanelen door Paul Franssen
Voor informatie klik hier
Internet, toepassingen internet en IT, telefonie en energieleveranciers.
Let op de kosten van de zwaarte van uw elektrische aansluitwaarde. ( zie factuur) Vaak gebruikt u het maximale vermogen toch niet of kunt u uw piekvermogen lager houden door een gespreid afnamebeleid. De kosten van een zwaardere aansluiting stijgen meer dan evenredig (www.enexis.nl tarieven) en komen jaarlijks terug..
Bijv. Netwerkkosten bij verschillende aansluitwaardes: 3 x 25  €236,73, bij 3 x 35  € 830,98, bij 3 x 50A €1.207,47, bij 3 x 63  € 1.567,85 en bij 3 x 80  €Â 1.949,71 ( tarieven 2012 Enexis) ( kosten per jaar)
Telecom, internet en toepassingen advies en aanleg Jan en Elise. info@liza-group.com
Greenkey.
Duurzaamheidslabel voor de recreatiebranch, en horeca.
Informatie over de eisen vindt u op de website van www.Greenkey.nl ( Stichting kMVK). Naast basiseisen zijn er optinle extra eisen waaru aan kunt voldoen waardoor dit label op 3 niveau’s kan worden gehaald. ( brons, zilver , goud).
Behoorlijk wat administratieve verplichtingen zoals registratie, opstart kan heel wat teweeg brengen daarna om de 2 jaar fysieke keuring op bedrijf. Jjaarlijkse kosten ca 500-800 euro.
– Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (St. KMVK) Laska Hurenkamp Project Assistent email:  laska@kmvk.nl,      Tel. 0343 – 52 47 20, Fax 0343 – 52 47 80, Mob. 06-10 655 499
– Sander Verschuren advisor Greenkey adviseur greenkey@htcadvies.nl
– Praktijkinformatie bij Paradijsvogels Groepsaccommodaties en Buitenactiviteiten P. Franssen – info@paradijsvogels.nl en          greenkey zelf.
Zonneenergie PV ( Photo- Voltaisch)
De prijzen van zonneenergie PV modules zijn de laatste jaren sterk gedaald. De terugverdientijd is afhankelijk van uw fiscaal regime ca 4- 6 jaar,. Zelfs zonder aanvullende subsidie. De levensduur van de zonnecellen wordt op 25 gesteld, het is wel zo dat het rendement in die periode rond 20% minder wordt.
Voorbeeld 10 PV modules ( afmeting 1,0 m x 1,65 m) met een piekwattvermogen van elk 250 watt. Samen dus geinstalleerd vermogen 2500 W ( ca 10 Ampere stroom). De kosten van PV panelen en omvormer bedragen inclusief montage, inclusief BTW, exclusief eventuele subsidie ca €5200,- richtprijs € 1,80 per piekWatt), montage op het dak en aansluiting op aparte groep meterkast. ca € 1000,-
Als bedrijf kunt u gebruik maken van de investeringsafrek WIA en Energieinvesteringsaftrek EIA. De EIA dient u wel via een website www.Eloket.nl binnen 3 maanden na investeringsbeslissing ( geaccepteerde offerte) te melden. Bij www.agentschapnl.nl vindt u meer informatie.
Een dergelijke systeem levert doorsnee 2000 kWh op , op jaarbasis ( € 500,-) Deze modules worden op een bepaalde manier aan elkaar gekoppeld en leveren samen gelijkstroom van ca 400- 600 Volt. De gelijkstroom wordt door een omvormer in wisselspanning omgezet. Die direct aan het net wordt afgegeven. Als u zelf geen elektriciteit gebruikt op dat moment loopt de meter terug ( in het geval van een draaistroommeter) of wordt de teruggeleverde stroom geregistreerd ( digitale kWh meter met terugleverteller. In beide gevallen worden de geleverde stroom en gebruikte stroom gesaldeerd ( met elkaar verrekend tegen de prijs die u incl alle belastingen ( energieheffing, transportkosten en BTW, anno 2012 ca 24 €ct).
De dakhelling ( ideaal ca 38 graden met de horizon en Zuidorientatie) kan afwijkend zijn bij uw mogelijkheden, laat u echter niet afschrikken, een Oost of west orientatie geeft nog altijd ongeveer 90% van de enerergie tov een ideale daksituatie. Wel kan een schaduwplek op de de PV panelen ( schoorsteen , boom, etc) meer dan evenredig evenredig uw energieproductie verminderen. Er zijn speciale omvormers die dit effect weer verminderen ( Suntracking systemen, SMA heeft dit.) maar noit ongedaan kunnen maken.
Als u meer levert dan u gebruikt hebt u te maken met de teruglevercondities van uw energieleveancier. Dat kan inhouden dat u dag en nachtstroom niet met elkaar kunt verrekenen, of dat u slechts de kale energieprijs van ca 7 €ct terugkrijgt. Bij Greenchoise ( 100% duurzame energie eleveancier , groene stroom) heeft de meest gunstige regeling voor teruglevering, dag en nachtstroom kan gesaldeerd worden , dus met elkaar verrekend . U bent niet verplicht u uit telaten keren voor teveel geleverde energie aan een laag tarief, u kunt het teveel saldo opsparen voor een volgend jaar bij deze energieleverancier.
Let u er ook op dat in het algemeen u met PV systemen 2/7 nachtstoomtarief produceert ( zaterdag en zondag) en 5/7 ( overige dagen) van het totaal dagstroom. Het kan voordelig zijn als uw energieleverancier geen saldering tussen dag en nachtstroom aanbied een – eentarief teller te nemen. Dan levert u en gebruikt u tegen hetzelfde tarief.
Let op de aansluiting moet om veiligheidsredenen vanuit de omvormer direct naar een vrije groep in de meterkast lopen. ( vanaf meer dan 1000W per eindgroep.)
Let er ook op dat sommige omvormers een ventilator hebben die voor extra geluid kan zorgen, de omvormer dient in een stof arme omgeving , liefst op een koelere plek worden opgehangen.
– Hesi advisering en aanleg Warmwater en PV installaties Hesi installatietechniek 045-5412210 www.hesi.eu
– Leverancier ook van grotere systemen Daan Palmen www.sunnycityhome.nl ( op deze site staan ook gegevens bij niet optimale plaatsing.
– Bergmans Wijnen Nijswiller ook voor de elektrische installaties.
-Kleinere systemen diverse leveranciers die wellicht niet aan te bevelen zijn ivm het nakomen van garanties.
– Kijken in de prakijk kan bij de Paradijsvogels Cottessen 12 Vijlen P. Franssen 043-3064951
Zonneenergie ( Warmwater)
Diverse installatiebedrijven met ervaring in de woningbouw. Meestal kan een oppervlakte van 4-6 m2 een groot deel van uw warm tapwater dekken. Zeker als uw behoefte de maanden met veel zonneschijn volgt.. Er is ruimte voor een opslagvat nodig dat het warme water opslaat.
Bovendien hoeft u de ledlampen minder te vervangen ( minder kosten , minder afval) vanwege de lange levensduur.

Volgens Milieucentraal 2012 installatie zonneboiler voor een gezin 3000,- ( collectoren en boiler en aansluitingen jaarlijkse besparing € 80,- ) dit is dus pas over 25 jaar terugverdiend. Doordat ook meestal extra onderhoud nodig is gedurende de 25 jaar is dit een minder interessante optie.m
– Installatie en levering bijv. door Hesi Heerlen www.hesi.eu

Tip: investeer je spaargeld in zonnepanelen, op je dak brengen ze bij een gunstig rendement minimaal 6% rente op, die kun je op geen enkele bank krijgen!
Windenergie.
Er bestaan diverse types en afmetingen windmolens of windturbines-
Plaatsing is meestal gebonden aan een vergunning van de gemeente, er worden diverse eisen gesteld mbt geluid, aantasting leefklimaat dieren, schaduw en slagschaduwflikkering. Heikel punt is in deze streek nog altijd de horizonvervuiling. (Afweging echte vervuiling en optische vervuiling).
Op dit moment voorziet in ieder geval binnen het gebied van het landschapspark Zuid Limburg niet in de mogelijkheid om grote turbines te plaatsen.
In het algemeen wordt windenergie als zeer kansrijk gezien onder de groene energiebronnen in kosten –efficientie in vergelijking. Voor particulieren is echter een plaatsing in de achtertuin nauwelijks economisch haalbaar. De energieopbrengst is rechtevenredig met de derde macht van de windsnelheid, daardoor is plaatsing alleen rendabel op hoge plekken met hoge masten, bijv de molens in Oirsbach. Het is een fantastische ervaring deze molens gratis te bezoek boven in de mast op zondag ochtend. Aanmelden kan bij www. Aachen-hat-energie.du Deze turbines van 2MW piekvermogem leveren per exemplaar de elektrische energie voor ca 2000 gezinnen. ( bouwkosten ca 2,5 milj euro)
In de provincie Limburg zijn momenteel ( okt 2012) de eerste besprekingen om windmolens mogelijk te maken binnen het POL ( proviciaal omgevings plan.) Windenergie is een belangrijke pijler om de Co2 reducties te halen die nodig zijn voor de
– Hogeschool Zuyd heeft demonstratie- testmodellen op Avantis. ( kleine vert axis turbines)
– Gemeente Kerkrade kan info geven over het windenergiecollectief van de 2 molens langs de snelweg.
– Zelf investeren als particulier in een windmolenpart www.meewind.nl dit is een offshore park voor Oostende ( B). en maak in   een klap uw bedrijf c02 neutraal door participatie. ( Met zegt een rendement van 7% -10 % te halen ) Info Paul Franssen.           AFM goeddgekeurd.
– Zelf meedoen met een windcentrale: Ook kunt u via Greenchoise een zogenaamd winddeel kopen dit is een klein stukje                windenergie voor 350,- en 16 euro jaarlijkse onderhoudskosten koopt u 8000 Kwh ( over 16 jaar geleverd) en bespaart u per      winddeel in die tijd € 800,- Rendement 8-12 %. ( afhankelijk van de toekomstige stroomprijzen. Zie voor meer informatie          www.windcentrale.nl . allen Greenchoise ondersteund deze windenergieparticipatie, de verrekening vindt plaats via de                 energierekening. U kunt in principe 100% uw energiebehoefte afdekken.
Bezoek windmolen in de top (Oirsbach bij Lemiers) www.aachen-hat-energie.du op zondag ochtend. ( link Windanlage Besichtigung) Windkraftanlage ‘Windfang’. Inspirerende techniek ook voor kinderen een gratis topattractie.

www.windenergie.nl

www.duurzameenergie.org

www.nwea.nl feiten over windenergie op een rij (Nedrelandse windenergie associatie.

www.kennemerwind.nl/feiten.htm particuliere windvereniging.

http://home-planet.nl/-windsh/basics.html basisgegevens windsnelheden.

Bio-energie

Houtkachels……. Voor biovergassing zijn grote installaties noodzakelijk

Verlichting

LED verlichting is tegenwoordig de beste optie. Ze zijn ook al in dimbare varianten verkrijgbaar.Led lampen bevatten geen kwik of zware metalen en hebben geen opstarttijd. Bovendien hoeft u de ledlampen minder te vervangen ( minder kosten , minder afval) vanwege de lange levensduur.

Ter vergelijking voor dezelfde lichtopbrengst zie onderstaande tabel Bron www.nudge.nl

Type lamp Levensduur Stroomkosten per 1000 uur in €
Gloeilanp 50Watt 1000 uur 12.50
Halogeenlamp 40 Watt 1000-2000 uur 10,-
Spaarlamp 15 watt 5000- 10000 uur 3,75
Led 8 Watt 25000- 50000  2,-

www.switchmylight.com (webschop aanbevolen door Greenchoise)

Warmtepompen.

Een warmtepomp werk volgens het principe van de koelkast. Alleen is het bij dit apparaat te doen om de warmte nuttig te gebruikennuttig Er wordt bij de werking energie onttrokken aan lucht of de gond ( via een buizensysteem – horizontaal of verticaal) Voor de werking wordt een compressor elektrisch aangedreven. De hoeveelheid energie die daarvoor nodig is komt in veelvoud ( 3-4 maal ) als warmte vrij. Je kunt dus met een kleine hoeveelheid energie meer energie verplaatsen (verpompen).
Het rendement is afhankelijk van het temperatuurverschil wat overbrugd moet worden van koud naar warm. Hoe hoger dit temperatuurverschil hoe lager de efficieëntie of rendement.
Dit houdt in als het toestel voor verwarming in de winter gebruikt wordt en het temperatuurverschil van de verdamper ( buiten) groot is met de condensor de capaciteit van het toestel lager is bij lage buitentemperaturen en hoge binnentemperaturen. Leveranciers geven hun rendementen meestal op bij optimale situaties. Meestal is amminiak de koelvloeistof van het systeem.
De prijzen zijn de laatste jaren gedaald waardoor de toepassing op meer plaatsen voorkomt. Interessant is als u de werking omdraait en ook voor koeling het apparaat in de zomer kunt benutten. ( een huis veel koeling nodig heeft in de zomer heeft het een ontwerpfout)

Aardwarmte.

Geothermisch of in combinatie met warmtepompen , warmte onttrekken aan de grond of grondwater.
Horizontale of verticale warmtewisselaars. Schreurs Ulvend Noorbeek heeft een horizontale versie, Wolffs accountancy rijksweg naast hotel Gulpenerland in Gulpen een verticale versie

Duurzaam bouwen in de omgeving

Andy vd Poel Rott Vijlen Finse huizenbouw van hout met verschillende duurzame mn
Duurzaam ondergronds wonen Vijlenstraat Vijlen, in dit huis zijn ook technieken van de domotica toegepast.
Schreurs Ulvend Vakantiewoningencomplex houtverwarming op houtsnippers en warmtepompen met 1 m diep onder de grond warmtewisselaars
Accontantsbureau Wolffs Gulpen Rijksweg futuristisch kantoorgebouw met veel glas naast Hotel Gulpen ( voorheen oude Geul) bij de binnenkomst van Gulpen vanuit Wittem.
Bouwen met veel bouwmassa voorkomt snelle opwarming overdag in de zomer zodat je niet hoeft te koelen, beperk de directe instralling van licht ( zuiden) en isoleer de zonkant en dak meer op de zomer dan op de winter.
Interessant is dat met voor 2020 voor nieuw gebouwde huize nastreeft naar een energieneutrale woning met nul verbruik. Er gaat op dit gebied nog veel veranderen, Gezien de levensduur van een woning is bij nieuwbouw extreem energiezuinig bouwen wel zeer aan te bevelen. ( of anticiperen op naisolatiemogelijkheid.)

Elektrische auto’s

Onderzoek heeft aangetoond dat bij het gebruik van duale systemen ( bijv Toyota prius) waarbij een accu en elektromotor met een verbrandingsmotor gecombineerd wordt de besparing sterk afhankelijk is hoe vaak u de accu via het stroomnet oplaad. Het benzinegebruik varieert van 0,4 – 4,6 liter benzine per 100 km.afhankelijk van het gebruik en laadgebruik. Verder worden vaak de milieunadelen en kosten bij het vervangen van de accu niet belicht. Een volledige elektrische auto opgeladen met groene stroom is eigelijk milieutechnisch het best. De volledig elektrische auto’s hebben een bereik van ca 100-200 km ( afhankelijk van gebruik en temperatuur). Maar de gebruikte li-ion accu’s zijn erg prijzig. De elektrische kosten worden door de fabrikant (Nissan Leaf ) op 3,3 ct/ km gehouden vergelijk benzine bij gebruik 1: 15 op 12 ct bij € 1,80 per liter. Een li-ion accu is wel voor 95 % recyclebaar.
Een volledige elekrtrische auto is de Nissan Leaf – aanschafkosten ca 35000 incl btw ( geen BPM en wegenbelasting) u kunt rekenen dat de brandstofkosten 25 % zijn tot de benzinevarianten bij een volledig elektrische auto, de garantie is 4 jaar. Navragen wat de levensduur ( gegarandeerd) van een accu is en wat de kosten zijn bij een nieuwe accu. www.nissan.nl Interessant is de vraag of de andere onderhoudskosten sterk lager zijn?
Opladen gaan gewoon via een netkabel ( thuis) of via een snellader (50 KW) in het laatste geval is de accu in ca 20 min volledig van leeg tot vol geladen. Een volle accu bevat ca 20 kWh aan energie ( € 5,-) genoeg voor ca 150 km ( afhankelijk van omstandigheden.)

CO2 bespaar –omrekentabellen

Energiesoort CO2 in kg
1000 m3 aardgas 1832
1000 kWh elektra 460
1000 km autorijden 210
1000 km treinreizen  70

Omrekentabel bron

http://www.groenbalans.nl/pages/nl/co2calculator
bereken zelf met deze tool uw CO2 voetprint
www.co2minderen.be -link CO2profiel Tabellen voor verschildende brandstoffen ook voor kosten per eenheid.

Aktie
Een voorbeeld van EIA (eenmalige investeringsaftrek)
Voorbeeld investering in zonnepannelen aan de hand van de tarieven 2012 (zie bijlage):
Investeringsbedrag zonnepanelen € 5.434 ex BTW
De reguliere investeringsaftrek bedraagt € 1.522 (28%)
De EIA bedraagt € 2.256 (41,5%)

Uitgaande van een modaal inkomen zal deze aftrek plaatsvinden tegen een belastingtarief van 42% (tarieven 2013). Zowel de 2e belastingschijf (belastbaar inkomen vanaf € 19.646) en de 3e schijf (belastbaar inkomen tot € 55.990) kennen een belastingtarief van 42%. De reguliere investeringsaftrek bedraagt dan € 1.522 x 42% = € 640. De extra aftrek voor de energie-investering bedraagt € 2.256 x 42% = € 948. In totaal geniet je een belastingvoordeel van € 1.588 op een investering van € 5.434 die op de Energielijst 2013 staat vermeld.