Nieuwsbrief april (vervolg 3)

Nieuwsbrief april 2020, vervolg …..

Hallo
Participanten van de Stichting Gastvrij Heuvelland,
Leden van Leisurelab Limburg
Leden van Met fruit erop Uit
 

Bijeenkomst ondernemers in het Heuvelland op woensdag 22 april jl.

Vragen komen ter tafel:
– Wanneer gaan we weer open?
– Hoe gaan we open? 
– Kunnen hotels open op basis van kamerverhuur?
– Hoe kan een gemeenschappelijke ruimte benut worden met de 1.5 meter regel?
– Wat is de rol van de ondernemer/gastvrouw/gastheer?
– Hoe ga je om met de min- en plusuren voor medewerkers?
– Overuren? Tijd voor tijd?
– Vakantiegeld? Uitstel? verdeelsleutel?

Tips komen ter tafel: 
– Voor eetgelegenheid en terras; werk alleen nog maar op reservering.
– Laat gasten een klein bedrag vooruit betalen voor een tafel als ze reserveren.
– Je reguleert zo ook je gastenstroom
– Je kunt beter inspelen op de omstandigheden
– Je garandeert de veiligheid voor je medewerkers
– Bespreek het urenverhaal met je medewerkers, laat het niet sleuren!!
– Vooral nu moet je willen weten wat er leeft bij je medewerkers, maak daar tijd voor!!
– De echte teamspirit wordt nu aangesproken, laat hen maximaal mee doen!!
– We verbouwen, poetsen, schilderen, vergeet het onderhoud aan personeel niet!!
– Nu is het tijd voor het informele gesprek, ook zij voelen zich onzeker…..

De online bijeenkomst van Leisurelab Limburg leverde de volgende info op:
Open de link voor een compleet beeld
https://www.leisurelablimburg.nl/hoe-gaan-we-om-met-de-nieuwe-werkelijkheid/
Voorlopige conclusie:
– Die aansprakelijkheid dat is wel een dingetje
– Angst, afbreukrisico, verzekering, kosten… ..

Dan de rol van bediening en service 
– politieagent / handhaver, gastheer / vrouw, bemiddelaar…

Ik denk dat je er goed aan doet om gasten bij aankomst daarover te informeren, laat ze bewust onderdeel worden van het protocol dat we samen moeten doorlopen op dat moment en wijs ze vooral op het feit dat hun medewerking van essentieel belang is en dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid!

Dan de grote zakelijke vraag: 
Kun je straks rendabel exploiteren?
* Ga ervan uit dat je 30 tot 50% van je omzet gaat verliezen
* Na een seizoen eindspurt komt de winter weer snel, ga je dat dal overmeesteren?

Ik weet het, dat is vervelend maar wel iets waar je nu bij moet stil staan ​​!!

Het biedt ook mogelijkheden:
* winterperiode reclame door mooie, warme actie’s
* “samen de winter van 2020 door” zou een mooi noodhulp plan kunnen zijn
* Dit moet je wel massaal aanpakken, eventueel met overheidssteun (campagnes)

Dan nog even dit:
Met fruit erop uit heeft ook een actie op touw gezet om lokale producenten te ondersteunen.
Ik zou zeggen, doen !!
Open de link voor meer info
https://mailchi.mp/175bf260cc92/koop-lokaal-actie-update?e=0e934c26c8

Tot snel,  Gastvrije groet, Jack