Nieuwsbrief december 2018

Nieuwsbrief december 2018

Hallo participanten,

 

 

Laatst nog even gesproken met een aantal ondernemers die regelmatig onze bijeenkomsten bezoeken.
Wat mij opviel?
We hebben wel wat los gemaakt het afgelopen jaar!
Onze bijeenkomsten zijn niet voor niets, ze werpen vruchten af!Er werd gesproken over:
– Dat beloningen, vergoedingen en salarissen fatsoenlijk moeten zijn
– Dat werkuren/roosters moeten passen bij bedrijf én medewerker
– Dat niet de boekhouder bepaalt hoeveel de loonsom van je bedrijf uitmaakt
– Dat training on the job een continue proces moet zijn, ook voor vakantiewerkers en studenten die iets bij willen verdienen
– Dat plezier en “er zin in hebben” begint met duidelijke en goede afspraken
– Dat we ambassadeurs moeten kweken “24/7/365”
– Dat arbeidsomstandigheden zowel voor als achter de schermen optimaal moeten zijn
– Dat het afwasmeisje/jongen  net zo belangrijk is als de rest van je team
en nog veel meer van dit soort zaken.
Kortom, ik werd hier best wel blij van.
We hebben het over ons imago en alles wat ons goed doet of kan schaden en we maken zaken transparant.
Alleen zo kun je zaken verbeteren, inzichten verschaffen en processen inzetten.

Waar ik ook blij van werd?
Op het journaal van 4 december 2017.
Thema; er zijn veel te weinig jonge vakmensen met goede technische basiskennis.
Een van de aangedragen oplossingen hiervoor.
Ik citeer: “haal de oudere vakman naar school” en laat hem mee doceren.
Investeer in de breedte, daar liggen enorme kansen”, een  integrale wijze van training on the job voor docenten.
Ik hoop dat we in een proces komen waar school en bedrijf dit hand in hand kunnen uitvoeren én overdragen.
Dat van daaruit een groep nieuwe ondernemers opstaat die inzien dat verzorgen iets heel moois kan zijn.
Uiteindelijk worden we er allemaal beter van, nietwaar?

Dit schreef ik vorig jaar, december 2017……
Ik maak nu pas op de plaats, even tijd voor andere zaken.
Maar vooral om goed na te denken over de rol en houding die we hierbij moeten innemen.

Er is veel water door de Maas gestroomd en de lange, warme zomer heeft ons goed bezig gehouden.
Meer als ooit tevoren schreeuwden we om meer vakmensen om de klus te kunnen klaren.
Meer als ooit tevoren realiseerden we ons terdege dat we aan de basis zaken moeten gaan verzorgen en moeten gaan zaaien om over een aantal jaren te kunnen oogsten. Die intensievere samenwerking met de scholen moet gestalte krijgen.
Er zijn mooie ontwikkelingen gaande zoals Foodlab, Leisure lab en allerlei initiatieven om bedrijf en school dichter bij elkaar te brengen.
Iedereen neemt aan het “spel “deel; de provincie, veel grote en kleine bedrijven, veel organisatie’s, verenigingen en stichtingen.
Het is een absolute must dat we dit in 2019 voortzetten en dat we de gelegenheid krijgen om door te pakken.
De ondernemer zal daar een belangrijke rol in moeten spelen door te participeren in de reeds ontstane én nieuwe initiatieven.

Klaar voor de strijd?
Klaar om je deel aan te leveren?
Klaar om je medewerkers hiervan te overtuigen?
Klaar om in rustige tijden door te zorgen door te investeren in begeleiding van leerling én school?

Ben je bewust van wat we werkelijk allemaal samen kunnen als we werkelijk willen en de goede kant op kijken en bewegen?

Schouders eronder zou ik zeggen en vort met de geit!!

Gastvrij Heuvelland wenst jullie allemaal fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 in goede gezondheid!

 

 

Gastvrije groet, Jack