Nieuwsbrief november 2018

Hallo Participanten,

 

 

Laatst zaten bij mij aan tafel 2 studenten HBO ICT in een stad hier dichtbij gelegen in België.
Zij zaten daarvoor op Hoge School in Nederland en waren na rijp beraad geswitcht.
Om meerdere redenen begreep ik gaande weg het gesprek.
Zij kwamen opvallend vaak thuis na een collegedag met het gevoel dat er die dag weinig kennis was vergaard.
De docenten waren niet of nauwelijks gemotiveerd en beschikten over weinig kennis….zeiden ze.
Ik vroeg daarna door en het verhaal kreeg echt inhoud.
Conclusie na een goed gesprek was:
Misschien is die kennis er wel maar laat de omgeving, sfeer of andere omstandigheden het niet toe om door te pakken.Kortom, zij misten daar de prikkel die hen uitdaagde om naar hogere hoogten te stijgen.

Na een bezoek aan Hasselt hadden deze studenten al snel in de gaten dat die gedrevenheid uit een andere hoek kwam.
Daar spraken hen op die infodag meerdere docenten aan en het viel hen op dat er specifiek en gedifferentieerd werd doorgevraagd naar hun behoeften m.b.t. hun studie.
Vanaf dag 1 werden de daaraan gekoppelde beloften waargemaakt aldaar, zeiden ze vervolgens.
Dat had trouwens alles te maken met de bereidheid tot integrale samenwerking tussen docenten, leerbedrijven en studenten als mede de gedrevenheid van die betreffende docenten.
Bij navraag bleek dat die docenten écht met elkaar overleggen over hoe zaken te behandelen, leerlingen individueel te prikkelen en vinger aan de pols te houden tijdens de stage hetgeen de leerling het gevoel geeft dat hij/zij er toe doet en vervolgens erg gemotiveerd raakt om de nodige kennis te vergaren en vervolgens een goed resultaat te behalen.
Mooi toch?

 

 

Onze dochter loopt stage op Tenerife,m zij doet leisure en toerisme en begeleid groepen d.m.v. activiteiten.
Toen zij laatst een werkstuk moest voltooien had ze resultaatcijfers nodig om haar verslag te ondersteunen maar omdat zij geen backofficestage doet kreeg ze deze niet ter beschikking.
Hoewel het wel een onderdeel is van haar opleiding en ze hier ook in maart 2019 op moet afstuderen werd ze niet in staat gesteld om die kennis te vergaren aldaar en vanuit de bedrijfs pollicy konden wij ons daar wel iets bij voorstellen.
Wat ons teleur stelde was de reactie van de school/docent/mentor….
Hij gaf aan dat in de laatste week van het schooljaar die materie wel even ter sprake zou komen zodat zij in ieder geval kon slagen hierop.
Nu brak onze klomp!!
– Het ging dus niet om beheersbaar maken van materie, maar om kunstjes te leren (het verhaal van de opwarm kok, weet je nog?)
– Bij accreditatie (toekenning status leerbedrijf) worden deze zaken niet besproken?
– De waarde van het diploma/certificaat devalueert hierdoor met grote stappen.
– Het draait alleen maar om slagingspercentages als het er echt op aan komt.
– De docent en school doen weinig tot geen moeite om het imago van de betreffende school/opleiding op te krikken.
Jammer toch?
Gemiste kansen zou ik zeggen….

We kunnen hieruit ook lezen én leren dat school en bedrijf maar minimaal contact hebben, laat staan dat mentor en stagebegeleider elkaar kennen.
Gelukkig gaat het op een aantal plekken wel goed.
Laten we de koppen bij elkaar steken zou ik zeggen en daar iets aan doen!!
Tot straks, tot Foodlab!

Gastvrije groet, Jack