Nieuwsbrief Oktober 2018

Hallo Participanten,

 

 

Snel veranderen de kleuren van de bladeren, vertragen de sapstromen van ons groen en  naderen de feestdagen die veelal in het teken staan van bezinning en goede voornemens.
Graag wil ik jullie het volgende meegeven in de stille hoop dat jullie, tijdens die bezinning, een paar zaken willen meenemen, overwegen toepassen en/of willen doorgeven.
Ik heb jullie de laatste maanden nogal bestookt met:
– Resultaatmanagement en de gevolgen daarvan
– Intrinsiek leiding geven op de werkvloer
– Prikkelend lesgeven
– Verantwoord begeleiden van onze leerlingen, stagiaires, aankomende  vakmensen, enz.
– Beloning die in verhouding staat met de workload
– Samen werken
– Je nek durven uitsteken
– Koppelen van overheid en MKB
– Opheffen overbodige regelgeving
enz. enz.Welnu, een van de redenen waarom ik de bijeenkomsten van  Gastvrij Heuvelland even heb stop gezet is dat ik die bezinningsdrang kracht wil bijzetten..
Een aantal reacties hielden mij namelijk erg bezig.
Zo kreeg ik 67 mails (uit 210 leden) over hoe jammer dat zij het vonden dat deze gezellige, leerzame en mooie bijeenkomsten niet meer door gingen.
Maar ook 11 telefoontjes waarvan er een vermelde dat hij het treurig vond dat hij 50 euro had betaald en niet de gelegenheid kreeg om zijn zaak te promoten.
Saillant detail: van die 11 telefoontjes hadden er 7 de laatste 2 jaar geen bijdrage geleverd, die kregen de 4e, 5e en 6e herinnering afgelopen voorjaar gestuurd maar gaven steeds niet thuis.
Maar dat ter zijde…
Wat mij het meest frustreert is dat bij een aantal ondernemers het gedachtegoed nog steeds niet geland is en het verantwoordelijkheidsgevoel is niet sterk genoeg aangewakkerd is naar mijn smaak en dat zie ik dan ook als “missie niet volbracht”!
Even bezinnen dus!!
Natuurlijk was het mooi, gezellig en leerzaam…
Natuurlijk hadden we het fijn met elkaar…
Maar daarna deden we een plas en alles was weer zoals het was…..

Enfin, uitdagingen meer dan genoeg in ons wereldje, waar steeds meer verdeeldheid ontstaat over aanpak en het te behalen resultaat.
Gelukkig zijn er ook mensen/bedrijven in staat om door te zorgen en lange termijn te denken én te handelen.
Ondernemers die zich terdege realiseren dat er iets moet gebeuren.
Dus blijf ik het gedachtegoed van Gastvrij Heuvelland aan de man/vrouw brengen en in de tussentijd houden we ons volop bezig met de scholenprojecten, overleg met partners, gemeenten en provincie en proberen op die manier maximaal bij te dragen aan dat gene waar we eigenlijk voor staan:

Een echt Gastvrij Heuvelland!

 

 

Echt?
Tja, en vervolgens krijg je het nieuws dat het betaalgedrag ontzettend is gestegen.
De horecabranche betaald haar facturen gemiddeld in 38.8 dagen…..
“De beste betalers”….. lees ik in de laatste nieuwsbrief van Koninklijke Horeca Nederland.
Uitgaande van een aansterkende economie die meestal samen gaat met betere positie van bedrijven als het gaat om:
– Liquiditeit (hoe voldoe je aan je kortlopende schulden)
– Solvabiliteit (verhouding van eigen vermogen en totaal vermogen en de rol van je schuldeisers in het geheel)
– Rentabiliteit (het financiële resultaat van je onderneming en het geïnvesteerde vermogen)
geeft dit aan dat we werkelijk uit een diep gat komen maar er nog lang niet zijn!
Ik blijf erbij dat banken hier een laten we zeggen “gezondere rol” zouden moeten spelen.
De norm is al snel dat 6 weken uitstel van betaling normaal is.
Ik heb zelf klanten geweigerd die mij 6 tot 12 weken op mijn geld lieten wachten.
Zij zijn het namelijk die mij niet in staat stellen om aan mijn kortlopende verplichtingen te voldoen of anders gezegd;
Zij zijn het die mij min of meer verplichten hetzelfde te doen bij mijn eigen leveranciers.
Zij bepalen vervolgens hoe de liquiditeit van mijn bedrijf er uit ziet.
Dat kan nooit de bedoeling zijn……ik ben toch geen bank!!
Even een voorbeeld:
Ik laat mijn slager 38.8 dagen op zijn geld wachten van een product dat al ruim 5 weken verkocht is, gegeten is en uitgepoept.
Op het eind van het jaar vraag ik die zelfde slager of hij iets aan de kiloprijzen kan doen omdat mijn keukencijfer omhoog moet volgend jaar.
Weet je wat die slager dan zou moeten zeggen?
“Ben jij wel goed bij je hoofd?!!”
– “Ik ben geen bank is maar slager”
– “Ik ga jouw bedrijf niet mee financieren”
– Dat hij daardoor hetzelfde gedrag moet hanteren t.o.v. zijn eigen leveranciers om de boel draaiende te houden.
Dat is een vicieuze cirkel waar niemand mee gediend is lijkt me.
We blijven lenen van elkaar en op de achtergrond geniet de bank mee!!Stel we betalen op tijd; binnen 14 dagen.
Dan financieren we direct, zonder bank of in mindere mate en is dat in feite een vorm van crowdfunding..
Dan helpen we elkaar echt, werken echt samen en vormen op het eind pas echt een sterke economie
Ja, echt….
Gastvrije groet, Jack