Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018

Hallo Gastvrije Heuvellanders,

 

 

Ik sprak laatst iemand die zich ernstig zorgen maakte…..
Zorgen over het evenwicht in de natuur
Zorgen over de monocultuur in de landbouw en te intensieve bebouwing van commerciële gewassen
Zorgen over veel uitstervende vogelsoorten
Zorgen over veel uitstervende vlindersoorten en andere kwetsbare insecten

Ik deelde die zorgen en gaande weg het gesprek kwamen we tot de conclusie dat naast alle themabijeenkomsten, workshops, infodagen én bladen die deze problematiek degelijks aan de orde stellen, de scholen ook hier een belangrijke rol zouden moeten krijgen.
Want toen ik een leerling/stagiaire van de landbouwschool in Roermond hierover sprak was ik toch enigszins verbaast dat deze problematiek niet of nauwelijks aan de orde komt of aandacht krijgt tijdens de colleges.
Terwijl je eigenlijk weet dat de jonge garde hier een behoorlijke stap vooruit kan maken; want:
– jong geleerd is oud gedaan,
– je hoeft geen inhaalslag meer te maken,
– je zorgt dat de bron gezond denkt én toe past op basis van een visie,
– daarna kan het alleen maar beter worden….
Toch?

Want hoe is het eigenlijk in de landbouw?
– wordt daar veel nagedacht over het al dan niet gebruiken van pesticiden en andere bestrijdingsmiddelen?
– worden daar weloverwogen de voor- en nadelen van enig gebruik én de gevolgen ervan op een rij gezet zowel voor korte als voor lange termijn?
– wordt daar vervolgens weer door de overheid op ingespeeld door minder gebruik te stimuleren door eventuele derving te delen als overbrugging naar uiteindelijk minder maar meer verantwoorde opbrengst per hectare?
Dat geldt natuurlijk ook voor particulieren.
We bestrijden momenteel bij voorbeeld met zijn allen heel erg intensief de buxusmot.
Dat die bestrijdingsmiddelen zorgen voor massale merel sterfte houdt weinig mensen bezig merk ik.
Effe een paar gewetensvragen dan:
– staat er nog roundup in je tuinhuisje?
– heb je nog mierenbestrijdingsdoosjes in huis en tuin?
– strooi je nog met poeders tegen insecten?
– vang je die paar bijen die er nog zijn nog steeds in een pot met zoet en een waterslot?

Met een lang verhaal wil ik eigenlijk vragen om bij deze zaken echt een keer stil te staan en er voor te zorgen dat onze huidige leerlingen en studenten hier moeten door pakken en handelen.
Zij kunnen ervoor zorgen dat de cultuur omslaat en dat de nieuwe denk- én werkwijze zou moeten zijn dat we een stuk landbouwgrond wat minder hard moeten laten werken voor een betere en meer verantwoorde opbrengst op de midden- en lange termijn.
Daarnaast moet er een intrinsieke samenwerking komen tussen scholen op landbouwgebied en de verwerkende sectoren zoals horeca, AGF-verwerkende bedrijven en andere belanghebbenden.
We kunnen niet langer onze natuur “uitmelken” zonder na te denken wat de gevolgen zijn, want die zijn al behoorlijk voel- en zichtbaar.
Investeer jij mee?
Maak jij bewuste keuzes voor jouw bedrijf met het oog op bovenstaande problematiek?
Ben jij bereid om de scholen hierbij te ondersteunen door er samen over te praten en volgens protocol  te handelen?

De investeerders zoals banken, overheid en multinationals zouden hier een belangrijke rol in kunnen spelen door voorwaarden te scheppen en financieel bij te springen om een omslag te maken naar een betere situatie.
Zij kunnen de opleidingen en overheid mee ondersteunen om grote stappen te maken op dit gebied.

Beste Gastvrije Heuvellanders,
Ook hier hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid en kunnen wij als branches heel veel betekenen voor de toekomstige ondernemers!
We kunnen eenvoudig weg niet alles en iedereen blijven uitmelken tot de laatste snik zonder je af  te vragen wat dat betekend voor jouw branche en het daaraan gekoppelde imago.
Investeer dus mee en neem die verantwoordelijkheid!
Geef je leerlingen, studenten en stagiaires een prikkel en de ruimte om hier iets mee te doen; leg wat targets neer in jouw bedrijf en laat hen daar een belangrijke rol in spelen; maak ze mede verantwoordelijk.
Leer ze vooral dat er naast de primaire zaken voor je bedrijf ook secondaire en tertiaire zaken zijn die net zo belangrijk zijn om continuïteit te waarborgen voor de lange termijn.
Dan begin je namelijk bij de bron te herinvesteren, daar plukken we straks allemaal de vruchten van!

 

 

Kom jij ook naar de volgende bijeenkomst van Gastvrij Heuvelland?

Noteer dan alvast de data en locatie’s!

https://gastvrijheuvelland.nl/agenda-2/

Gastvrije groet,
Jack