Nieuwsbrief maart 2018

Wat een prachtige bijeenkomst hadden we maandag 26 februari in het klooster in Wittem!
Meer dan 50 leermeesters vonden hun weg ondanks de sneeuw naar deze bijeenkomst, klasse!
Arcus College had bedacht om eens een andere locatie te kiezen en het nuttige en aangename te verenigen.
Een mooi ontvangst in het klooster met koffie en vlaai waarna Jan Lux de sessie opende in de prachtige kloosterbibliotheek.
Leo Crombach deed uit de doeken wat Food Lab kan gaan betekenen als we de handen in elkaar slaan en echt gaan samenwerken.
Arend Lunenborg vertelde over het puberbrein 2.0; hersenen in ontwikkeling en tips over hoe hier mee om te gaan; zeer leerzaam!
Peter Harkema en Rob Hartmann deden een college tour over gastvrijheid, opleiden, enthousiasme en “er zin in hebben”.
Gepaste trots die je zelf kunt creëren door er telkens weer fris tegenaan te gaan.

Complimenten vooral voor de setting en de inhoud van deze leerzame morgen.
Het is duidelijk, werken samen aan een bewustwordingsproces, de eerste fase van een duurzame verandering.
Het bewustwordingsproces wordt goed op gang geholpen door alle aspecten van integraal opleiden te benoemen en te doorlopen.
School en bedrijf moeten het samen gaan doen……een intrinsiek samenspel vanuit één gedachte; door zorgen!

Daarnaast is het zaak dat we steeds nieuwe ambassadeurs kweken om enerzijds de draad weer op te pakken en anderzijds deze nalatenschap vervolgens weer zorgzaam over te dragen op de nieuwe generatie.

De Gulpener Bierbrouwerij bracht tenslotte beleving en trots wel erg mooi in beeld met de afsluitende heerlijke lunch en een goed verhaal van Yves en zijn collega’s waar het enthousiasme en vooral “trots Op” vanaf spatte!

Ter zijde, nog even voor de goede orde:
Gastvrij Heuvelland gaat de facturen voor de bijdrage centraal in de maand december van ieder jaar versturen.
U krijgt dus pas in december de factuur voor de bijdrage aan de stichting over 2018, dat is wel zo gemakkelijk.
Let op!
Voor 2017 staan er wel nog wat facturen open, die moet u wel nog voldoen, de reminders worden volgende week verstuurd, 
dank alvast voor jullie begrip en medewerking.