Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Hallo participanten,

 

 

Vol trots las ook ik de mail van André Duijghuisen, directeur Food en Hospitality College bij ROC Gilde opleidingen.
Trots vooral omdat vakscholen zo massaal de draad hebben opgepakt om er alles aan te doen om bedrijf en school dichter bij elkaar te brengen.
Bedrijven sluiten zich dan ook trots aan hetgeen mij goed doet.
Als je kijkt naar het percentage van participerende bedrijven dan is dat nog relatief laag maar we zijn eigenlijk ook net begonnen.
Maar die bedrijven zijn hard nodig!
Waar ging het ook alweer over?
In eerste instantie over bewustwording!
– Over het imago in de horeca
– Over de instroom van nieuwe leerlingen op onze vakscholen
– Over het feit dat dit geldt voor alle ambachtsvakken want het speelt overal blijkt uit navraag
– Over wat er allemaal op een docent afkomt als er intrinsiek opgeleid moet worden
– Over wat daar relatief gemakkelijk door het bedrijfsleven kan worden aangevuld
– Over het feit dat leerlingen vooral leerlingen moeten zijn in een degelijk leerbedrijf waar plek is voor:
* goede verantwoorde werktijden en beloning
* goede secondaire arbeidsvoorwaarden
* goede, loyale en intensieve relatie met het opleidingsinstituut waar men aan verbonden is (door accreditatie)
* goede bewogen, prikkelende begeleiding en goede kennisoverdracht zowel theoretisch als praktisch
* goede leeromstandigheden waar plek is voor feedback, training on the job, werken onder druk én…..
* Waar tijd is voor bijzaken zoals beleving, emotie, kunst, ontspanning en genieten.Terecht is André terecht trots op het gene wat tot nu toe al bereikt is door de diverse werkgroepen maar we moeten nu niet stoppen.
We kunnen dat trotse gevoel doorgeven door snel resultaten neer te zetten die andere bedrijven zullen prikkelen om te participeren.
Vooral dat trotse gevoel moet dadelijk een onderdeel zijn van het DNA dat doorgegeven gaat worden naar de volgende generaties.
Er staat momenteel veel in de steigers en dat moeten we niet laten wegvloeien.
Beklim die steigers zou ik zeggen en bouw mee, sleep mee, denk mee aan datgene wat we de laatste 35 jaar iets te vanzelfsprekend vonden waardoor achterstallig onderhoud is ontstaan.
We kunnen allemaal iets bijdragen, daar ben ik van overtuigd!