Nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief november 2017

Hallo Gastvrij Heuvellanders,

 

 

In voorbereiding op onze komende bijeenkomsten op 7 november, 16 januari en 6 maart wil ik graag een paar dingen meegeven.
In onderzoek naar en met de scholen, leerbedrijven en serviceverleners kwam heel sterk naar voren dat we heel moeilijk de huidige structuur en werkwijze kunnen los laten, er weinig mogelijkheden zijn om nieuwe inzichten en methoden toe te passen en daardoor een soort gelatenheid ontstaat, een vacuüm.
We zitten als het ware in een kooi.
Een kooi waar maar lastig uit te kruipen is als het gaat om wezenlijke veranderingen, andere inzichten; out off the box denken/handelen.
We vallen bijna allemaal terug op regelgeving en oude gewoonten.
Mede doordat we iets doen waar we niet echt in geloven gebeurd er niet veel en hobbelen we maar voort.

 

 

Dat is ook logisch want de mens houdt eigenlijk niet zo van veranderingen.
Tenzij gelijk duidelijk wordt wat die veranderingen te weeg kunnen brengen.

Op dat moment is daadkracht, draagkracht, participatie en loyaliteit van enorm belang.
Ergens in geloven en er dan voor gaan!
Dat is mij namelijk overkomen.
Toen de gesprekken met de scholen, de docenten, de leerlingen, de mentoren en de ouders van leerlingen plaats hadden gevonden zag ik namelijk een duidelijke rode draad; een enorme noodkreet als het gaat om verandering in benadering en de weg naar het doel.
Korter, duidelijker, directer in combinatie met prikkelend, gepassioneerd maar vooral echt, eerlijk en gemeend.
Andere belangrijke aandachtspunten waren differentiatie, maatwerk, gevoel en medeleven.
Uiteindelijk terug naar de bedrijven én de scholen met de vraag waarom geen echte actie hieruit voort kwam bleken tijd, geld en geduld de ingrediënten waar het meeste gebrek aan was/is.

Maar er is goed nieuws!
De Provincie/overheid denkt mee….
Koninklijke Horeca Nederland denkt mee….
Opleidingsinstituten pakken door….en worden creatiever….
Stichtingen, coöperaties en samenwerkingsverbanden verbinden….
Individuele bedrijven bieden diensten aan, al dan niet gesubsidieerd door de overheid.

In dit hele proces werden nog een aantal zaken duidelijk.
De afhankelijkheidsfactor van sponsoren, indirect belanghebbenden is te groot.
Unilever is sponsor van scholen, sociale media wordt gevoed door reclame.
Wat nu sociale media is was vroeger de school/universiteit, de radio, de krant, de tv en het café.
Alles gaat zo snel, ook als het gaat om een oordeel of mening dat het werkelijke aandachtsveld verkleind of zelfs verdwijnt.
Dat je in deze tijd sponsoren nodig hebt behoeft geen betoog maar die mogen nooit onderdeel zijn van een kwaliteitskeuze in het algemeen.
Dat is een apart hoofdstuk ter ondersteuning van het geheel en vooral niet meer dan dat.

Dat kunnen we terug draaien door even te vertragen, door groepsprocessen te her integreren, door te overleggen met zorg.
Bepaalde zaken gaan niet over de app of mail, die bespreek je met oogcontact waardoor je de intrinsieke waarde niet devalueert.
Dan kun je andere belangrijke zaken “lezen” zoals houding, genoegdoening, afkeer, blijheid, ontevredenheid, geluk en verdriet.
Ik denk dat we daar een beetje terug kunnen verdienen.We moeten er wel even tijd voor maken, even vertragen.
Tijd is geld telt dan even niet, we noemen dat investeren op midden- en lange termijn, door zorgen!
Bovendien kan het een enorme genietfactor opleveren die vervolgens weer voor nieuwe energie zorgt.

Dat is ook de reden waarom we andere partijen hebben uitgenodigd zoals E-Movement, Athos/Radar en Podium24.
Dan zien we beter waar het in de kern om gaat want hier blijft men altijd bij de bron viel me op.
Na hun verhaal tellen we onze zegeningen misschien wat beter en kunnen daar ook wat beter naar handelen.
Alles bij  elkaar optellende trek ik de conclusie dat we alle ingrediënten in huis hebben maar de toepassing verdient wat bijsturing.
Kunnen we dat samen doen?

Stel jezelf de vraag:
Kan ik helpen?
Kunnen we het samen doen?
Kunnen we bijdragen?
Kunnen we zorgen voor “een stukje trots zijn op”?

Kom je ook even mee genieten?
Gaan we er samen “effe euver kalle”
Dinsdag 7 november van 13.00 tot 17.00 uur bij Wijnkopers Thiessen in Maastricht!

Gastvrije groet, Jack