Nieuwsbrief september nr. 1 2017

Nieuwsbrief September  2017

Hallo Gastvrij Heuvellandfans,

Dit was afgelopen maand onze agenda:
7 augustus, 12.00 uur: Lijnspel en Gastvrij Heuvelland aan tafel in het Brouwlokaal in Gulpen; we maken een mindmap en brengen in beeld wat er speelt.
23 augustus, 10.00 uur: Randy Habets, DoenMetAandacht/programmamaker aangesteld door de provincie, Hans Heijnen, Emovement, Xandra Haas, Xafier en Paul Franssen, Paradijsvogels en  Bert Vliex, Vliex4U/Rabobank en Antoinne Beijers, KHN bij Taverne Lambieck te Eys.
29 augustus, 11.00: Paul van Oers, Hans Heijnen, Gastvrij Heuvelland over oa. HILL en andere zaken m.b.t. leersystemen en mogelijkheden om school en bedrijf dichter bij elkaar te brengen.
en om dan maar gelijk met de deur in huis te vallen……

  •           Ons kernpprobleem

De ondernemer is net zo vaak de stimulator als ook de rem op bedrijf ontwikkeling in het algemeen.
Paniek, economisch belang, gebrek aan geduld en/of weinig zin om door te investeren  vanwege de vermeende kosten zowel in tijd als geld.
Daardoor ontstaat een vacuüm waardoor betrokken partijen in een rondje blijven draaien en niet dóór ontwikkelen. Natuurlijk spelen er ook andere externe factoren mee maar allereerst steken we de hand in eigen boezem want verbetering begint bij erkenning van je eigen zonden, niet die van anderen…

  •           Er is behoefte aan een integrale verbinding; bedrijven én scholen moeten de klus samen gaan klaren

Waar werkgever, werknemer en docent elkaar kunnen ontmoeten, kunnen leren en kunnen ontplooien. De school zou meer opengesteld moeten worden, miniworkshops, interactie en samenspel zou continue aan de orde moeten zijn.

  • Ook hier moet er door-ontwikkeld worden door te blijven investeren. 
  • regelgeving moet onder de loep.
  • plezier moet terug in de ring.

Samenwerkingsverbanden zoals die er al zijn kunnen behoorlijk bijdragen door transparantie en verbinden te stimuleren; denk hierbij aan de diverse stichtingen, coöperaties, verenigingen die vele participanten jaarlijks bij elkaar brengen om deze materie te bespreken.                                                         O.a. De Stichting La Saison Culinaire, Coöperatie Met Fruit erop Uit, Stichting Gastvrij Heuvelland, Sprinthills, Lijnspel  en anderen maken goede, duurzame verbindingen tussen bedrijf en opleidingsinstituut/basisscholen door workshops, bijeenkomsten te organiseren en middelen in de markt te zetten die dit bevorderen. Zij zijn volop in overleg met gemeenten, provincie en opleidingsinstituten om via een uitgebreid traject in kaart te brengen wat er nodig is om meer leven in de brouwerij te brengen. 
Over een aantal zaken zijn we het roerend eens:

  • Er is overtuigingskracht nodig, docent en leermeester moeten samen komen
  • Er moet op aanstekelijke wijze kennis worden overgedragen zowel op het bedrijf als op de school
  • Er moeten duurzame trajecten worden uitgezet om elkaar proberen te leren begrijpen
  • Er moet een krachtveld ontstaan waar niemand omheen kan 

Belangrijk: 
Dinsdag 5 september wordt u uitgenodigd Bij Gildeopleidingen in Roermond door de werkgroep Food-academie/Lijnspel om samen bouwstenen aan te dragen met als uiteindelijk doel een sterke regio neer te zetten. Duurzaamheid is de rode draad.
Adres: Kasteel Hillenraedtstraat 1 Roermond
Tijdstip: Inloop vanaf 13.30 uur, Start 14.00 tot 16.00 uur
Aanmelden voor deze sessie kan via secretariaat@lijnspel.nl

Gastvrije groet, Jack

Tip: lees deze nog even door, begin alvast positief bij te dragen aan ons aller imago…….

Goed verhaal van Astrid Schreuders….


Tip: kijk eens naar dit filmpje, zo kan het ook….

Eerst verzorgen, dan door zorgen en dan samen verdienen……..


In de blog van Gastvrij lees je meer en vind je de nieuwsbrieven van de afgelopen maanden….
Tot dinsdag in Roermond?…….Tot vrijdag in Noorbeek? (Opening seizoen La Saison Cuilinaire!!)
en anders zien we ons op de volgende bijeenkomst van Gastvrij Heuvelland.
Daar wordt het sowieso weer erg gezellig!

Gastvrije groet, Jack