School en bedrijf dichter bij elkaar….

Een goede bijeenkomst op 23 augustus 2017

Aanwezig: Antoinne Beijers, KHN, Jack Janssen, GVH, Randy Habets, Doen met aandacht/provincie, Bert Vliex, Vliex4u/Rabobank, Hans Heijnen, Emovement, Xandra de Haas, Xafier, Paul Franssen, Paradijsvogels.

met als conclusie/samenvatting:

–          Er leeft al heel veel als het gaat om analyseren van ons kernprobleem. Alle betrokkenen ontmoetten veel ondernemingen in al hun lagen en zien heel duidelijk waar het vast loopt.

De ondernemer is net zo vaak de stimulator maar ook de rem op bedrijf ontwikkeling…….

Waarschijnlijk gebaseerd op paniek, economisch belang en daarna door gebrek aan geduld en weinig zin om door te investeren  vanwege de vermeende kosten zowel in tijd als geld; Vooral bij autodidacten/doeners komt dit vaak voor…..

Daardoor ontstaat een vacuüm waardoor de groep werknemers én bedrijf in een rondje blijven draaien en niet door ontwikkelen.

–          Er is behoefte aan een integrale verbinding; door bedrijven te laten verbinden en deuren open te zetten. Vervolgens ontstaat er bewustzijn en erkenning. Met specifieke, gerichte hulp kan een bedrijf tools krijgen om door te ontwikkelen.

Waar werkgever én werknemer elkaar kunnen ontmoeten, kunnen leren, kunnen ontplooien en kunnen toepassen/uitrollen.

De school/opleiding/instituut kan hier een cruciale rol spelen. Door partijen bij elkaar te brengen kan er gekeken worden naar mogelijkheden.

–          Ook hier moet er door-ontwikkeld worden.

–          Het mooiste zou zijn als dat parallel verloopt, waardoor dezelfde taal wordt gesproken als men samen werkt en opleidt.

Samenwerkingsverbanden zoals die er al zijn kunnen behoorlijk bijdragen door transparantie en verbinden te stimuleren; denk hierbij aan de diverse stichtingen, coöperaties, verenigingen die vele participanten jaarlijks bij elkaar brengen om deze materie ter tafel te brengen.

–          Er is overtuigingskracht nodig

–          Er moet op aanstekelijke wijze kennis worden overgedragen

–          Er moet duurzaam worden gehandeld als het gaat om ondernemer en docent bij elkaar te brengen

Het gaat uiteindelijk om functioneel met elkaar samen te werken

Het gaat uiteindelijk om elkaar proberen te begrijpen

Hierdoor ontstaat empathie/medeleven en kan men middelen ter hand nemen om te werken aan kernproblemen/oplossingen/verbeteringen.

 

De methode van Emovement is daar één van, die hadden jullie al in de bijlage.

29 augustus zitten we bij Paul van Oers om zijn verhaal over HILL te delen en de toepassing ervan op Hoge school Zuyd.

 

Gastvrij Heuvelland biedt graag podium aan dit project door op de bijeenkomsten en in de nieuwbrief de ontwikkeling hieromtrent door te zetten naar de participanten.

Vele partijen kunnen hier vervolgens aansluiten en participeren.

Derhalve zitten er aan de achterzijde enorme mogelijkheden om werkgelegenheid te stimuleren.

Doel is om plezier terug te brengen, de instroom te bevorderen op de scholen en uiteindelijk de werkgelegenheid in de branche te vergroten.

In de mindmap staan de aandachtspunten opgesomd.

In ons participantenbestand zitten een aantal bedrijven die hier een belangrijke rol in kunnen spelen zoals Gelukkig, gezond Leven, RunninfgFish, Geelmarketing, Kohltekst en ga zo maar door.

De krachten moeten gebundeld worden, dat is zeker.

 

Tijd om aan te haken zou ik zeggen!

Gastvrije groet, Jack