Provincie doet mee!!

Provincie doet mee!!

Geachte leden GVH,

Het Actieplan “Versterken ondernemerschap toeristisch-recreatieve sector” is op 7 maart j.l. vastgesteld door Gedeputeerde Staten als uitwerking van provinciale Investeringsprogramma Toerisme & Recreatie 2016-2019. Ik wil u danken voor de actieve bijdrage die u hieraan heeft geleverd.

Het investeringsprogramma kunt u vinden op:

http://www.limburg.nl/Beleid/Toerisme_en_recreatie/Actieplan_Versterken_ondernemerschap_toeristisch_recreatieve_sector

De beoogde subsidieregelingen zullen nu worden opgesteld en de programmamanager geworven, zodat het Actieplan in de loop van mei daadwerkelijk van start kan gaan.

Met vriendelijke groet,

ing. E. (Eric) Geurts | Gedeputeerde Provincie Limburg
Mobiliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Toerisme
T +31 (0)43 389 76 26
E e.geurts@prvlimburg.nl

Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht
Kijk ook op  www.limburg.nl